Vizyon, Misyon, Değerler, Politikalar

VİZYONUMUZ

Hayallerini şekillendirip renklendirerek iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmak.

MİSYONUMUZ

Kaliteli ve yenilikçi ürünleri müşterilerine ulaştıran topluma ve çevreye karşı sorumlu, etik değerlere bağlı uluslararası operasyonları olan bir şirket olmak

DEĞERLERİMİZ

Kalite
Yetkinlik, Güvenilirlik, Davranışsal kalite
Yenilikçilik
Çağa ayak uyduran, Değişime/gelişime açık olan, Teknolojiyi takip eden, Yaratıcı, Öncü, Girişimci, Araştırmacı
İyilik
Duyarlı, Düşünceli, Sorumluluk sahibi, Adil, Eğitime ve kişisel gelişime hizmet eden
Başarma tutkusu
Kendi kendini motive eden, Rekabetçi,
Sürekli gelişim, Sonuç odaklı,
Takım çalışması, Ortak akıl,
İnsiyatif alan, Hesap verebilir

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Adel Kalemcilik olarak tüm insanların hayatına dokunup hayallerini şekillendirip geleceğe iz bırakacaklarını sağlayacak ürünler üretirken, çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde, "Kalite", " Müşteri Memnuniyeti", "Ürün Güvenliği”, “Bilgi Güvenliği", “Sosyal Sorumluluk”, "Çevre", "Enerji" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği"ne olan etkileri kontrol etmeyi, tüm bu yönetim sistemlerinde sürekli iyileşmeyi ve gelişim sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Geleneği unutmadan, çağdaşlık ve yenilikçilik ilkelerimizden taviz vermeden

 • Eğitime ve geleceğe yatırım yapmayı,
 • Müşterilerimizi ve süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde sunmayı,
 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin tüm yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı göstermeyi ve açık iletişim kurmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Paydaşlarının çıkarlarını gözeterek adil davranmayı,
 • Topluma, çevreye saygılı olmayı ve katkıda bulunmayı; çevreye olumsuz etkilerini azaltırken olumlu etkileri arttırmayı,
 • Çalışanlarının ve ürünlerinin güvenliği için taviz vermemeyi;
 • Doğal kaynakların ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı, alternatif enerji kaynakları araştırarak doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Bilgi güvenliği ilkelerine bağlı kalmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Bilgi Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve Enerji Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyarak, süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmeyi

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, TS 18001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 26000 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Adel Kalemcilik
Genel Müdür

Adel'den haberler almak ister misiniz?