İletişim Bilgileri

İRFAN ÇETİN
Mali İşler Direktörü
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi
E-Posta: irfan.cetin@adel.com.tr
Tel:        0 850 677 70 00
Faks:      0 850 202 72 10


PELİN İSLAMOĞLU
Bütçe Raporlama Müdürü
Yatırımcı İlişkileri Birimi Çalışanı
E-Posta: pelin.islamoglu@adel.com.tr
Tel:        0 850 677 70 00
Faks:      0 850 202 72 10